ZAPOJTE SE DO TVORBY STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MIKROREGIONU

ZAPOJTE SE DO TVORBY STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO – své připomínky a náměty ke zpracovávanému dokumentu, který naleznete ke stažení níže, můžete zasílat na adresu dobesova.mikroregion@gmail.com do pátku 14. srpna 2020!

Dokument je zpracováván v rámci projektu Zefektivnění strategického řízení a plánování v DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010034) za podpory z Operačního programu Zaměstnanost.