Ministerstvo životního prostředí poskytlo dotaci na úpravu zahrady MŠ Police

 123

Obec Police dokončila investiční akci: „Zahrada kocourka Damiánka“. Realizovaný projekt je spolufinancován z Operačního programu  životní prostředí, číslo projektu CZ.l.02./7.1.00/14.23079. Celkové uznatelné náklady projektu činily 595 666,15 Kč. Ministerstvo životního prostředí  poskytlo na tento projekt dotaci ve výši  536 099,40 Kč, z toho 506 316,10 Kč jsou prostředky EU a 29 783,30 Kč jsou ze státního rozpočtu. Obec Police uhradila ze svého rozpočtu zbývající částku. Provedením této akce za dotační podpory Ministerstva životního prostředí  došlo k výraznému zlepšení vybavení školní zahrady instalací nových herních prvků, které umožní dětem kvalitnější pohybové vyžití.

123456