Na úpravu školní zahrady MŠ Kelč byla získána dotace z Ministerstva životního prostředí ČR

123

Město Kelč dokončilo investiční akci s názvem „Jaro, léto, podzim, zima, na zahradě je to prima“. Realizovaný projekt byl spolufinancován z Operačního programu životní prostředí (č. projektu CZ.1.02/7.1.00/14.23054, akceptační číslo 14176437). Celkové náklady projektu byly ve výši 716 512 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 634 569 Kč, zbývající částku uhradilo město Kelč ze svého rozpočtu. Díky realizaci akce za dotační podpory Ministerstva životního prostředí ČR došlo k vybavení školní zahrady mateřské školy herními prvky, což zlepší pohybové vyžití dětí na školní zahradě i jejich environmentální povědomí díky přírodě blízkým materiálům použitých u jednotlivých herních prvků. V rámci projektu byla dodána na příklad nová trojtabule, venkovní xylofon, zvonkohra, ohniště s lavičkami, tunel v kameni či zelená učebna. Vysazeno bylo také živé vrbové teepee a vrbový tunel.

12345