Na úpravu školní zahrady MŠ Poličná obec získala dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR

123

Obec Poličná ukončila investiční akci s názvem „S Barvínkem si hrajeme, učíme a poznáváme přírodu“. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu životní prostředí (č. projektu CZ.1.02/7.1.00/14.23076, akceptační číslo 14178287). Celkové náklady projektu byly ve výši 806 778 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 712 454 Kč, zbývající částku uhradila obec ze svého rozpočtu. Díky realizaci projektu za dotační podpory Ministerstva životního prostředí ČR došlo k vybavení školní zahrady mateřské školy herními prvky, což povede ke zlepšení pohybového vyžití dětí a jejich environmentálního vzdělávání díky přírodě blízkým materiálům použitých u herních prvků i hrám. V rámci projektu byly dodány nové herní prvky pro děti, na příklad pískoviště, skluzavka, pohyblivá lávka se skluzavkou, tunel v kopci či zelená učebna. Vysazeno bylo také živé vrbové teepee.    

1234