Projekt Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko- Kelečsko došel úspěšně ke svému cíli

Dvouletá práce na projektu Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko je dnešním dnem u svého konce. Za tuto dobu se podařilo dosáhnout stanovených cílů, byl vytvořen navazující Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na roky 2022- 2024, díky kterému se podařilo odstranit předem definované nedostatky a mezery dosavadního procesu komunitního plánování.

Dokument byl v prosinci 2021 přijat Valnou Hromadou, a je tedy uznáván všemi obcemi, jakožto zadavateli sociálních služeb, je založen na síti SSL, která specifikuje skutečně potřebné spektrum SSL, jejich kapacity, zaměření, cílové skupiny a vychází z principů casemanagementu. Realizací projektu se podařilo přenastavit a zejména zkvalitnit jednotlivé procesy KP, byly revidovány potřebné dokumenty, cílové skupiny zapojené do procesu prošly sérií odborného vzdělávání a celkově je možné říci, že se podařilo lépe provázat jednotlivé procesy a aktéry, a to včetně spolupráce s krajskou úrovní.

Práce nicméně nekončí, naopak, nyní budeme implementovat jednotlivá opatření a akční plán, který byl připravován v průběhu zimních měsíců a obsahuje řadu konkrétních úkolů a podnětů pro další činnost a působení pracovních skupin a manažerského týmu. Akční plán bude, v souladu s nastaveným evaluačním procesem, každoročně aktualizován tak, aby odrážel relevantní a skutečnou potřebu tohoto náročného procesu.

Koordinační roli od 1. března 2022 přebírá paní Alena Střítezská, která doposud působila jako vedoucí pracovní skupiny Rodina, děti a mládež a disponuje dlouholetými zkušenostmi v dané oblasti.  Se svými podněty se můžete na koordinátorku obracet na email stritezska@muvalmez.cz.

Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří se na tvorbě nového SPRSS s námi podíleli a těšíme se další spolupráci.

 

Tisková zpráva – ukončení projektu

 

Mgr. Michaela Pernická

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko